Η μόνη καλύτερη στρατηγική που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για το αρθροπλαστικη ωμου

Ελέγξτε Δημοσιεύστε αυτήν την αναφορά για αρθροπλαστικη ωμου

 

Η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιείται µε γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 1-1 ½ ώρα Συµπληρωµατική περιφερική αναισθησία του άκρου (νευρικός αποκλεισµός – νευρικό Block) ουσιαστικά εξαλείφει τον άµεσο µετεγχειρητικό πόνο Η παραµονή στην κλινική είναι απαραίτητη συνήθως για 2-3 ηµέρες Μετάγγιση αίµατος συνήθως δεν απαιτείται Παρά το γεγονός ότι είναι µια ιδιαίτερου τύπου αρθροπλαστική, η φυσικοθεραπευτική αποκάσταση είναι ευκολότερη και γρήγορη (από την πρώτη ηµέρα).


Μάλιστα, σύµφωνα µε τις νέες τεχνικές τοποθέτησης και σχεδιασµού, θέλουµε να ξεπεράσουµε τα 20 έτη (αρθροπλαστικη ωμου). Ο κάθε ασθενής αποτελεί µια ειδική περίπτωση. Ο τρισδιάστατος προεγχειρητικός σχεδιασµός και η αξιολόγηση των αλλοιώσεων της άρθρωσης του ώµου είναι πλέον απαραίτητα προεγχειρητικά βήµατα Έχουµε τη δυνατότητα να «πραγµατοποιήσουµε» το χειρουργείο του ασθενούς στον υπολογιστή πριν από την αληθή χειρουργική επέµβαση Χρησιµοποιώντας νέους συνδυασµούς υλικών και τεχνικών µπορούµε να σχεδιάσουµε προεγχειρητικά και να διορθώσουµε κάθε οστική παραµόρφωση στην περιοχή Η οµάδα µας έχει αναπτύξει µια νέα µέθοδο σχεδιασµού και αξιολόγησης της βέλτιστης τοποθέτησης της ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώµου.


Boutsiadis A, Lenoir H, Denard PJ, Panisset JC, Brossard P, Delsol P, Guichard F, Barth J. αρθροπλαστικη ωμου. J. Shoulder Elbow Surg 2018; Mar 27. Αχιλλέας Μπουτσιάδης, ΜD, Ph. DΧειρουργός, Ώμου και Γόνατος,Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής ΑθηνώνΣυνεργάτης Έρευνας Centre Osteo-Articulaire des Cedres Grenoble, France,Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ώμου (SECEC) .


Η ολική αρθροπλαστική ώμου είναι η οριστική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του ώμου. Πρόκειται για χειρουργική τεχνική κατά την οποία, αντικαθιστούμε τα φθαρμένα τμήματα της άρθρωσης με μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα). Η ολική αρθροπλαστική ώμου (και πιο σωστά, η ανατομική ολική αρθροπλαστική ώμου) αποτελεί τη χειρουργική λύση για την οστεοαρθρίτιδα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης, την αρθρίτιδα δηλαδή που αναπτύσσεται μεταξύ της ωμογλήνης και της κεφαλής του βραχιονίου.

 

 

 

Λίγο γνωστά στοιχεία για το αρθροπλαστικη ωμου.

 

 


Με τις δύο αυτές αρθρώσεις, τα οστά της κλείδας, της ωμοπλάτης και του βραχιονίου σχηματίζουν μια πολύπλοκη κατασκευή που επιτρέπει τη σταθερή σύνδεση του άνω άκρου με τον κορμό. Η αρθρίτιδα μπορεί να προσβάλει και τις δύο αρθρώσεις της ωμικής ζώνης. Ωστόσο, μόνο η αρθρίτιδα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης αντιμετώπιζεται με την ολική αρθροπλαστική ώμου.

 

 

 

αρθροπλαστικη ωμουαρθροπλαστικη ωμου


Η ολική αρθροπλαστική ώμου αποτελείται από δύο τμήματα: τη , η οποία είναι μεταλλίκη και αντικαθιστά τη φθαρμένη κεφαλή του βραχιονίου και την , η οποία είναι πλάστική (πολυαιθυλένιο) και αντικαθιστά τη φθαρμένη ωμογλήνη. οστεοαρθρίτιδα ώμου (γληνοβραχιόνιας άρθρωσης) ρευματοειδής άρθρίτιδα ώμου μετατραυματική αρθρίτιδα ώμου οστεονέκρωση βραχιόνιας κεφαλής Η τοποθέτηση των προθέσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ολική αρθροπλαστική ώμου να μιμείται τη φυσιολογική λειτουργία της άρθρωσης.

 

 

 

 


Διεγχειρητικά, ο ορθοπαιδικός χειρουργός αφαιρεί τα φθαρμένα τμήματα του βραχιονίου και της ωμοπλάτης (την αρθριτική κεφαλή και τη ωμογλήνη δηλαδή) και τοποθετεί δοκιμαστικά εμφυτεύματα (προθέσεις). Με βάση τις δοκιμαστικές προθέσεις, ελέγχει την κινητικότητα και τη σταθερότητα του ώμου και καθορίζει το σχήμα και το μέγεθος των τελικών προθέσεων. Στη συνέχεια αντικαθιστά τις δοκιμαστικές προθέσεις με τις τελικές και ελέγχει ξανά για την ορθή τοποθέτησή τους.


Σύντομα επιστρέφει στο επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητας και διαθέτει μια νέα και λειτουργική άρθρωση. Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου (ή ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου, εν συντομία) εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από . Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία αρθρίτιδας του ώμου, η οποία οφείλεται στην καταστροφή του στροφικού πετάλου. Αρθρίτιδα ονομάζεται η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, με αποτέλεσμα την επώδυνη κίνηση μιας άρθρωσης.

 

 

 

The Best Side of αρθροπλαστικη ωμου


Η αιτία είναι η βλάβη -συνήθως μια μεγάλη ρήξη (σχισμή)- στο στροφικό πέταλο . Αν η ρήξη δεν αντιμετωπισθεί άμεσα, οδηγεί σε ατροφία περισσότερες πληροφορίες των αντίστοιχων μυών. Σταδιακά, οι στροφείς του ώμου και οι αντίστοιχοι τένοντές τους εκφυλίζονται, η βλάβη επιδεινώνεται και η ρήξη μετατρέπεται σε πλήρη (μαζική ρήξη). Αυτό σημαίνει ότι το στροφικό πέταλο αδυνατεί να προσφέρει οποιαδήποτε κίνηση στον ώμο.
Στη φάση αυτή, αλλάζει δραματικά ο καταμερισμός των φορτίων που ασκούνται στις αρθρικές επιφάνειες, με αποτέλεσμα τη φθορά και σταδιακή καταστροφή του αρθρικού χόνδρου (εγκατάσταση αρθρίτιδας). Τη λύση σε αυτό το κλινικό πρόβλημα δίνει η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Ο τύπος αυτός αρθροπλαστικής ονομάζεται «ανάστροφος» διότι αντικαθιστούμε τις αρθρικές επιφάνειες .


Με τον τρόπο αυτό, (κεφαλή βραχιονίου-σφαίρα, ωμογλήνη-κοίλη επιφάνεια). επιδιορθώνουμε τις κατεστραμμένες αρθρικές επιφάνειες, αποκαθιστούμε –όσο το δυνατόν- την ανατομία του παραμορφωμένου ώμου, παρακάμπτουμε τη χρήση του κατεστραμμένου στροφικού πετάλου. Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου δεν απαιτεί ακέραιο στροφικό Διαβάστε περισσότερα πέταλο για την κίνηση του ώμου. Η κίνηση της άρθρωσης πραγματοποιείται κυρίως μέσω του δελτοειδούς, ο οποίος χρησιμοποιεί την αρθροπλαστική σαν μοχλό, για να ασκήσει δύναμη και να ανυψώσει το άνω άκρο.


Όταν αναφερόμαστε σε αρθροπλαστική ώμου εννοούμε τη χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης του ώμου με τεχνητή μεταλλική, πλαστική ή κεραμική άρθρωση. Ο λόγος για τον οποίο καταφεύγουμε στην αρθροπλαστική ώμου είναι διότι ο ώμος έχει υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω αρθρίτιδας ή τραυματισμού.Κατά την επέμβαση, αφαιρείται το ένα (ημιαρθροπλαστική) ή και τα δύο άκρα των κατεστραμμένων οστών και στη θέση του τοποθετούνται τεχνητά, τα οποία διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και μπορούν να προσαρμοστούν στη σωστή θέση ώστε να ταιριάζουν ακριβώς με το βραχιόνιο οστό.

 

 

 

Όλα για το αρθροπλαστικη ωμου


Η καλή συνεργασία γιατρού και φυσικοθεραπευτή είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή και ταχεία αποκατάσταση της λειτουργικότητας του νέου ώμου. Ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να ενημερωθεί για τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν στο χειρουργείο, τις μυοπεριτονιακές δομές που δοκιμάστηκαν, την κατάσταση των αρθρικών και περιαρθρικών στοιχείων, καθώς και για τυχόν επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν.


Στη Physionow, έχοντας αντιμετωπίσει πληθώρα παρόμοιων περιστατικών, διαθέτουμε την πείρα, την τεχνογνωσία, τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και ένα δίκτυο καταξιωμένων εξειδικευμένων συνεργατών, ώστε να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. αρθροπλαστικη ωμου..


Τα αποτελέσματα της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου φαίνεται να είναι παρόμοια με εκείνη της ολικής αρθροπλαστικής ώμου σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε πρόσφατη μελέτη, οι Boileau και συνεργάτες, ανέφεραν ότι σε περίπου 40 μήνες μετά την επέμβαση το 78% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, και το 67% δεν είχε καθόλου ή ελαφρύ πόνο.


( Boileau P, Watkinson D, Hatzidakis AM, and Hovorka I. Neer Award 2005: The Grammont reverse shoulder prosthesis: results in cuff tear arthritis, fracture sequelae, and revision arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg 15: 527-540, 2006).

 

 

 

Ένα μυστικό όπλο για το αρθροπλαστικη ωμου

 

 


14-03-2023 Ο ώμος είναι μια από τις πιο σημαντικές αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, καθώς επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα κίνησης που δίνει στο χέρι τη δυνατότητα να λειτουργήσει προς κάθε κατεύθυνση. Εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητα κάθε ατόμου στο σπίτι, στη δουλειά, στη διασκέδαση, στην ερασιτεχνική και ακόμα περισσότερο στην επαγγελματική άθληση: κολύμπι, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, ρίψεις κ.ά.

 

 

 

αρθροπλαστικη ωμουαρθροπλαστικη ωμου


Οι ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιών εμφανίζουν αρθρίτιδα, εκφυλιστικές ρήξεις τενόντων, κατάγματα κ.ά., ενώ οι νέοι ασθενείς και οι αθλητές παρουσιάζουν εξαρθρήματα, τραυματικές ρήξεις τενόντων, κατάγματα υψηλής βίας (βραχιονίου, κλείδας, ωμοπλάτης), παγωμένο ώμο, δικτυακός τόπος κ.ά. Η αποκατάσταση των παθήσεων του ώμου είναι μια περίπλοκη διαδικασία και η χειρουργική αποκατάσταση αυτών είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται εμπειρία.


Μια από τις πλέον σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται στην Κλινική είναι η Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου. Μέχρι πρόσφατα, οι ασθενείς με βαριά οστεοαρθρίτιδα του ώμου αντιμετωπίζονταν με την κλασική και δοκιμασμένη ολική αρθροπλαστική ώμου, που συνίσταται σε αντικατάσταση των ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης (κεφαλή και ωμογλήνη) από ένα μεταλλικό εμφύτευμα και ένα πλαστικό ένθετο αντίστοιχα που «μιμούνται» τη φυσιολογική ανατομία και την εμβιομηχανική της.
 

Ένα μυστικό όπλο για το αρθροπλαστικη ωμου

5 Απλές ρήσεις για το αρθροπλαστικη ωμου Επεξηγημένες

 

Αυτή είναι μια νεότερη «μη ανατομικής φιλοσοφίας» πρόθεση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα που πάσχουν από βαριά οστεοαρθρίτιδα σε συνδυασμό με κακή λειτουργικότητα του στροφικού πετάλου, αλλά και για αντικατάσταση της ολικής αρθροπλαστικής μετά από επιπλοκές: χαλάρωση, λοίμωξη, σύνθετα περιπροθετικά κατάγματα, συχνά σε ηλικιωμένους ασθενείς, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την μέθοδο της οστεοσύνθεσης. αρθροπλαστικη ωμου.

 

 

 

αρθροπλαστικη ωμουαρθροπλαστικη ωμου


Αυτό δημιουργεί ένα σταθερό υπομόχλιο που επιτρέπει στον ασθενή να ανυψώνει το χέρι του, χωρίς τη συμμετοχή του, προβληματικού ή κατεστραμμένου, στροφικού πετάλου. Οι αλλαγές αυτές φυσικά δεν είναι εμφανείς απ' έξω και δεν προκαλείται κοσμητικό πρόβλημα. Η επέμβαση, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εξέλιξη των τελευταίων ετών στη χειρουργική του ώμου και μια από τις μεγαλύτερες στην ορθοπαιδική χειρουργική γενικότερα.

 

 

 

 


Ο γράφων ίδρυσε την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική Μονάδα Χειρουργικής Ώμου του ΕΣΥ, η οποία υπό την διεύθυνσή του έγινε κέντρο αναφοράς στην χειρουργική του ώμου αντιμετωπίζοντας καθημερινά για πάνω από 30 χρόνια περίπλοκες παθήσεις του ώμου. Έχοντας την πολυετή εμπειρία της Κλινικής αυτής και σε συνεργασία με το Metropolitan Hospital, προχωρήσαμε στη δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας της νέας πρότυπης κλινικής, της Ειδικής Ορθοπαιδικής Κλινικής Χειρουργικής Ώμου.

 

 

 

αρθροπλαστικη ωμου Όχι άλλο μυστήριο


MD, Ph, D, Διευθυντής της Ειδικής Ορθοπαιδικής Κλινικής Χειρουργικής Ώμου του Metropolitan Hospital .


Η εφαρμόζεται με σκοπό την αντικατάσταση των κατεστραμμένων αρθρικών δομών του ώμου που οφείλονται σε βιολογική φθορά. Υπάγεται στην κατηγορία των σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών για την αντιμετώπιση ορθοπαιδικών βλαβών, ενώ αποτελεί μια επαναστατική μέθοδο αποκατάστασης των αρθρώσεων στο χώρο της χειρουργικής ορθοπαιδικής.Με την ολική αρθροπλαστική ώμου αντικαθίσταται το πέρας του βραχιόνιου οστού και η ωμογλήνη με ειδικά μεταλλικά ενθέματα.


Οι τύποι της αρθροπλαστικής ώμου είναι οι εξής: κατά την οποία πραγματοποιείται αντικατάσταση όλων των δομών της άρθρωσης.όπου η άρθρωση αντικαθίσταται μερικώς (κάποια μέρη της)., η οποία επιλέγεται σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τενόντιου πετάλου, συνήθως. Εδώ πραγματοποιείται ολική αντικατάσταση της άρθρωσης, ωστόσο εφαρμόζεται τεχνική αναστροφής της φυσικής ανατομίας του ώμου με σκοπό να λειτουργεί και όταν δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα μαλακά μόρια της περιοχής.

 

 

 

Δείκτες στο αρθροπλαστικη ωμου Πρέπει να γνωρίζετε


Χαρακτηρίζεται από φθορά στον χόνδρο των αρθρώσεων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η φυσιολογική χαμηλή τριβή που υπάρχει ανάμεσα στα οστά και αυτό οδηγεί σε οξύ πόνο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στην καθημερινότητα του ασθενούς, καθώς εμποδίζει την εκτέλεση βασικών κινήσεων.Η οστεοαρθρίτιδα στον ώμο έχει μικρότερη συχνότητα εμφάνισης σε σχέση με το γόνατο και το ισχίο.


Η αρθροπλαστική ώμου ενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:Οστεοαρθρίτιδα ώμουΡευματοειδής αρθρίτιδαΟστεονέκρωσηΜετατραυματική αρθρίτιδα ώμου (αρθρίτιδα που προκύπτει έπειτα από κάποιον τραυματισμό)Προηγηθείσα επέμβαση που οδήγησε σε αρθρίτιδα ώμουΜαζική (αρθροπάθεια εξαιτίας ανεπάρκειας του τενόντιου πετάλου) Η διαδικασία της αρθροπλαστικής ώμου πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Κατά την επέμβαση, ο , αφαιρεί τις φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες και στη συνέχεια προετοιμάζει τα υγιή οστά για την τοποθέτηση των ενθεμάτων.

 

 

 

 

 

 

 


Τέλος, πραγματοποιείται σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος. Τα οφέλη της αρθροπλαστικής ώμου αφορούν στα εξής:Άμεση κινητοποίηση και ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνοΜικρή νοσηλείαΜειωμένες πιθανότητες επιπλοκώνΠολύ καλά αποτελέσματα λάβετε περισσότερες πληροφορίες – Μακροβιότητα της άρθρωσης άνω των 20 ετώνΑσφαλής διαδικασία Η μετεγχειρητική περίοδος έπειτα από την αρθροπλαστική ώμου περιλαμβάνει λήψη παυσίπονων για την αντιμετώπιση του χειρουργικού τραύματος.

 

 

 

Ο καλύτερος οδηγός για το αρθροπλαστικη ωμου


Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λήψη των φαρμάκων περιορίζεται στη μία εβδομάδα περίπου. Ήδη από την πρώτη ημέρα μετά την επέμβαση, ο ασθενής είναι σε θέση να κινήσει το άνω άκρο ενώ η χρήση ανάρτησης γίνεται μόνο για ανάπαυση του άκρου. Κατόπιν της επιστροφής στην οικία του, ο ασθενής ξεκινάει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασης πραγματοποιώντας ειδικές ασκήσεις με στόχο την ανακούφιση από τον πόνο, την ανάκτηση του εύρους κίνησης του ώμου και την προοδευτική επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα..


είναι μία επέμβαση που πραγματοποιείται με τοπική ή γενική αναισθησία και με έχει πολλές τεχνικές αποκατάστασης της βλάβης, όταν ο Ορθοπαιδικός, όπως ο , διαθέτει εμπειρία σε όλες. Τότε μόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει εξατομικευμένα την ιδανική τεχνική, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε ασθενούς, για να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.Ειδικότερα, ο Δρ.


Η ολική αρθροπλαστική ώμου μια άρκως εξειδικευμένη επέμβαση καθώς μπορεί να έχει μετεγχειρητικές επιπλοκές ( λοίμωξη της άρθρωσης, κάταγμα του βραχιόνιου, χαλάρωση της αρθροπλαστικής, υπερεξάρθρημα του ώμου, κακώσεις παρακείμενων νεύρων και αγγείων) .

 

 

 

Γοητεία Σχετικά με το αρθροπλαστικη ωμου

 

αρθροπλαστικη ωμουαρθροπλαστικη ωμου


Στην αρθροπλαστική ώμου γίνεται αντικατάσταση της άρθρωσης του ώμου από τεχνητή πρόθεση τιτανίου και ειδικού πλαστικού (πολυαιθυλένιο), για την αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί η άρθρωση του ώμου. Η στερέωση γίνεται με τη χρήση ειδικού οστικού τσιμέντου και τα υλικά είναι σχεδιασμένα για τη δημιουργία μίας νέας άρθρωσης που κινείται Διαβάστε περισσότερα ομαλά, εμποδίζοντας την τριβή ανάμεσα στις δύο αρθρικές επιφάνειες.


Η ένδειξη για την επέμβαση είναι η ανάγκη ανακούφισης από τον πόνο και η αποκατάσταση των κινήσεων του ώμου. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ώμου με αρθροπλαστική έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την εισαγωγή των σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών και υλικών. Ο έχει ασχοληθεί επισταμένα με την άρθρωση του (κατάγματα, αρθρίτιδες) και την αντιμετώπισή τους με αρθροπλαστική, χρησιμοποιεί δε την τεχνική της , μετά από πολυετή εκπαίδευση δίπλα στον Καθηγητή Π. αρθροπλαστικη ωμου.


Οι αρθροπλαστικές ώμου απαιτούν σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση, γιατί σε αντίθεση με τις αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου, παρουσιάζουν πρόσθετες ιδιαιτερότητες που αφορούν στο χειρισμό των μαλακών μορίων γύρω από την πρόθεση. Ειδικά η επανατοποθέτηση των οστικών τμημάτων με τους αντίστοιχους τένοντες παρουσιάζει ειδικές τεχνικές δυσκολίες και πρακτικά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το λειτουργικό αποτέλεσμα της επέμβασης.

 

 

 

αρθροπλαστικη ωμουXX Μυστικά


Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις της κεφαλής, πχ. μετά από χρόνια λήψη κορτιζόνης. Αντικαθίσταται η κεφαλή του βραχιονίου οστού από ημισφαιρική πρόθεση που ενώνεται με αντίστοιχη μεταλλική, η οποία τοποθετείται μέσα στον αυλό. Πρόκειται για το συχνότερο τύπο αρθροπλαστικής μετά από , στα οποία δεν μπορεί να γίνει οστεοσύνθεση. Στην επέμβαση αυτή αφαιρείται η κεφαλή του βραχιονίου και παραμένει το βραχιόνιο οστό.


Η συρραφή γίνεται με τη μέθοδο της , με την οποία ο Δρ. Γ. Κασιμάτης έχει μεγάλη εμπειρία, ώστε να δημιουργηθεί μια σταθερή κατασκευή που κινείται ενιαία. Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της επέμβασης και εξασφαλίζει ότι θα υπάρξει στέρεη οστική ενσωμάτωση. Δείτε την περίπτωση ασθενούς με μετά από συντριπτικό κάταγμα κεφαλής βραχιονίου.
Τοποθετείται μια κοιλότητα που περιέχει ειδικό πλαστικό στην ωμογλήνη και ένα ημισφαίριο στο βραχιόνιο. Πραγματοποιείται στους ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδα ώμου, συνήθως ελέγξτε εδώ ή . Η ειδική αυτή αρθροπλαστική επιλέγεται στις περιπτώσεις που οι μύες του στροφικού πετάλου του ώμου έχουν υποστεί μη επανορθώσιμη ρήξη και συγχρόνως υπάρχει αρθρίτιδα ().

 

 

 

XXXXΧ Όχι άλλο μυστήριο


το ημισφαίριο τοποθετείται στην ωμογλήνη και η κοίλη επιφάνεια στο βραχιόνιο, ώστε η άρθρωση που θα δημιουργηθεί να είναι λειτουργική χωρίς τους μύες, χρησιμοποιώντας το δελτοειδή για τη λειτουργία της απαγωγής. Χρειάζεται όμως πολύ προσεκτική επιλογή των ασθενών, γιατί έχει βρεθεί ότι η λειτουργική ικανότητα του δελτοειδή για απαγωγή μειώνεται με την πάροδο των ετών και επομένως η κίνηση του ώμου καθίσταται δυσχερής.


Με τον όρο «αρθροπλαστική ώμου» περιγράφουμε την αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών της άρθρωσης του ώμου με τεχνητά εμφυτεύματα, γνωστά ως προθέσεις προθέσεις. Οι αρθροπλαστικές του ώμου διακρίνονται σε: ημιαρθροπλαστική (αντικατάσταση μόνο της κεφαλής του βραχιονίου) ημιαρθροπλαστική επιφανείας ολική αρθροπλαστική (αντικατάσταση και της κεφαλής και της ωμογλήνης) ανάστροφη ολική αρθροπλαστική Ανάλογα με την πάθηση του ώμου και την ύπαρξη ή όχι του τενόντιου στροφικού πετάλου πραγματοποιείται από τον ορθοπαιδικό και η ανάλογη επέμβαση.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15